Jak vychovávat děti ve znamení Panny

Dítě narozené ve znamení Panny
21. srpna – 23. září

Stává se vám často, že když jdete s vaším děťátkem na procházku, neznámá paní zálibně nahlédne do kočárku a řekne: „To je děťátko, jako panenka.“ Ani netuší, jak se strefila. Děti narozené ve znamení Panny vypadají téměř stále jako vymydlené. I když si hrají na písku, prolezou křovím nebo dělají bábovičky z bláta s Beránkem Vašíkem. Vrátí se domů téměř bez čmouhy, zatím co Vašík bude umazaný od hlavy až k patě. Je v nich něco jakoby průzračného, co vyzařuje z jejich mile se usmívajících tvářiček, jako by byly vykoupány v mléce. Tvářičky jako broskvičky; i u těch snědších bývá pleť jako alabastrová. Září z nich čistota, která je hlavní podstatou znamení Panny.

Ptáte se, čím to je? Vždyť vašeho Jeníčka Pannu vychováváte stejně jako Vašíka. Někdy byste byla docela ráda, kdyby Jenda nebyl taková fajnovka a byl ochoten si vzít i ty kalhoty, které jsou sice malinko ušmourané, ale ještě nejsou špinavé. Kdo mu je má pořád prát! Je to věc, kterou musíte vzít jako danost a připravit se, že po celý život bude požadovat stále čisté prádlo. Potřeba čistoty je totiž u Panen tak veliká, že až vyrostou, nebude pro ně obtížné si ještě o půlnoci vyprat košili, aby ji měly na ráno připravenou vonící čistotou.

I když životní styl vaší rodiny není právě zaměřený na neustálé uklízení, tolerujte prosím své mu Jendovi tuto potřebu. On se totiž bude snažit mít věci v perfektním pořádku a občas se bude pokoušet přimět k tomu i ostatní členy rodiny. Namítáte, že přeci uklízení není hlavním smyslem života?

Pokusím se vám objasnit, proč jsou pořádek a čistota pro vaše dítě Pannu tak důležité. Pak mu snad lépe porozumíte a budete mu v tom i nápomocni.

V úvodu jsme si řekli, že znamení Panny náleží k živlu země, který symbolizuje hmotu. Každý hmotný projev má svou strukturu, je tedy určitým způsobem uspořádaný, má svůj řád. Právě tato uspořádanost je hluboce zabudována do znamení Panny. Ti, kteří se v něm narodili jsou jakoby nuceni k tomu, aby svou činností uspořádávali to, na čem pracují. A to i své okolní prostředí, které ovlivňuje jejich vnitřní stav. Jednou přijdou také na to, že především musí uspořádávat sami sebe, jinak budou mít problémy-zdravotní i duševní.

Dalším, vnitřním živlem Panen je vzduch, který reprezentuje rozum, myšlení, slovo a nervovou soustavu. Proto je pro ně tak důležité, co jim říkáte. Rozebírají a uspořádávají si totiž v sobě každé vaše slovo, každé sdělení, nad nímž velmi pečlivě uvažují. Když zahartusíte zlým slovem na své hebounké panenské děťátko, vnímá to nejspíš jako zemětřesení. Živel vzduchu také symbolizuje nervovou soustavu, která je v tomto znamení velmi citlivá a vnímavá. To způsobuje, že velmi citlivě prožívá své tělo. Děje-li se v něm něco neobvyklého nebo jen lehce zabolí, cítí to mnohem silněji než druzí. Díky tomu je však schopné velmi dobře vyjádřit svým tělem, svou mimikou, různé pocity, a také napodobovat druhé. To je vybavení, které možná jednou z vaší Panenky udělá výbornou baletku, gymnastku, herce či hbitého fotbalistu; ovšem velmi opatrného na své nohy-třeba si je nechá dokonce pojistit.

Zamyslete se teď nad tím, co může vzniknout z kombinace vzduchu a hmoty, představte si třeba hlínu? Vzduch ji vysouší a rozděluje na jednotlivé částečky, až vznikne prach. Něco podobného se odehrává i uvnitř Panen. Jsou schopné svou myšlenkou oddělit každou část i částečku, každý prášek, každý detail v tom, čím se zabývají. Zapojí do toho všechny smysly, takže pak cítí sebemenší zápach, vidí každou nečistotu, cítí nepříjemné vibrace, vnímá jemně každou překážku, která způsobuje nesoulad, neuspořádanost v jejich těle a duši, v jejich okolí, nebo v záležitosti, kterou řeší.

Všimli jste si, jak se vaše ještě maličké děťátko narozené ve znamení Panny snaží navázat kontakt s okolním světem? Ohmatává si ho citlivě všemi smysly – napodobuje zvuky, které slyší, různě se šklíbí a směje téměř od prvního okamžiku po narození. Vyjadřuje tak pocity, které zažívá. Přesto, že je tento zemitý človíček ve své podstatě klidný a mírný, dává mu živel vzduchu, spoutaný jeho zemí, hbitost a živost. Je to určitý protiklad, který utváří osobnost vaší Panenky. I když je tak klidná a milá, začne se rozčilovat, jakmile jí něco nesedí, ale hned se zase uklidní. Není to bouřka, s jakou se setkáte u Lva, u Panny můžeme hovořit spíše o průvanu, který bouchne dveřmi.

Výchova malé Panny obvykle nedělá velké problémy. Občas u ní narazíte na špatnou náladu, občas dojde k drobným konfliktům. Vždy už to jistě dobře znáte od doby jejího krmení. Chcete jí dát do pusinky dobré nastrouhané jablíčko, ale ona ho nechce. Chce mrkev. Snažíte se jí ho přece jen nějakým způsobem vpravit do pusy, ona však odvrací neústupně hlavu, pusu neprostupně zavřenou, a přitom se kouzelně usmívá. Vy nechápete, že její tělo teď prostě nepotřebuje jablíčko, proč by ho tedy měla jíst? Zůstává rozmazané po talíři, popadané kolem, ale do jejího žaludku se nedostal ani kousek. Prosím vás, berte v úvahu chutě tohoto dítěte. Díky své vytříbené vnímavosti je schopné dobře naslouchat řeči svého těla a chovat se podle toho, co tělo potřebuje. My dospělí jsme už povětšinou tento důležitý smysl potlačili.

Doporučuji vám, abyste se, než začnete, připravovat oběd, raději zeptala své Panenky, na co má chuť. Možná vás překvapí chutí, odpovídající dietní či racionální výživě. Asi bude dávat přednost ovoci před zmrzlinou či jinými sladkostmi. Její tělo totiž potřebuje přirozené, čisté látky, ne přeslazené, kořeněné, mastné či složitě upravené pokrmy.

Leckterá maminka si teď asi řekne, že dítě má jíst, co mu dá a ne si vybírat! Že musí přeci vědět, co je pro ně dobré. Časem však možná přijdete na to, že potřebuje opravdu pečlivě vybranou stravu. Měla by být lehká, snadno stravitelná, s minimem přepalovaných tuků a s dostatkem ovoce a zeleniny. Nebudete-li na to brát včas zřetel, brzy s ní budete běhat po doktorech kvůli zažívacím potížím a žaludeční neuróze.

Pravděpodobně s ní nebudete mít jiné závažnější problémy. Panenské děti jsou obvykle klidné, ve společnosti spíše mlčenlivé, neboť hlavně naslouchají a přemýšlí o tom, co se kolem děje a o čem si druzi povídají. Je to pro ně moc zajímavé, neboť se od nich potřebují dozvědět, co je třeba, aby se v tomto světě vyznaly a naučily se s ním zacházet. Navenek to však může dělat dojem, že se stydí. Po návratu domů, když už si ledacos z toho vypřemýšlely a kde už vědí, jak to chodí, se rozpovídají tak, že nejsou k zastavení. Panny obvykle začínají mluvit velmi brzy a plynule. Někdy si možná povzdechnete, proč ta vaše nezačala mluvit trochu později.

Jsou to obvykle spořádané děti, ze kterých můžete mít radost. Hračky nerozbíjejí, spíš rozebírají a opravují, uklidí si je a pečlivé uspořádají. Dbají na sebe, jsou upravené a dobře zacházejí s věcmi, které jim svěříte. S tímto dítětem vám bude doma dobře. Rádo a obratně pomáhá s domácími pracemi, neboť snadno napodobuje to, co maminka dělá. Často hned napoprvé pochopí, jak se co dělá. Ale musíte mu jasně a srozumitelně vysvětlit, co od něj chcete. Mluvíte-li v náznacích, či jen něco nakousnete, snaží se vám sice vyhovět, ale neví, co má vlastně dělat. Potřebuje to mít jasné a logicky vyslovené! No řekněte, můžete mít lepší dítě?

Z těchto důvodů obvykle dobře vycházejí se svými učiteli. Pro učitele je obvykle potěšením učit toto mírné, poslušné a přitom bystré dítě, které si rádo a pečlivě připravuje své úkoly. Každý úkol je totiž pro zodpovědnou Pannu velkým závazkem. Proto, když ji pokáráte za nějakou i nepatrnou chybu, způsobí jí to neúměrně velkou starost. Kladete-li pak na nápravu příliš velký důraz, může z toho dokonce onemocnět. Podobně, je-li neúměrně trestána, zvláště před celou třídou, je to pro ni tak bolestivé až odstrašující, že jí to může vzít chuť do učení, či dokonce k chození do školy vůbec.

Vyvstanou-li ve škole takové problémy, snažte se své dítě chránit. Zastaňte se ho, aby vědělo, že za ním stojíte a jste mu oporou. Vysvětlete učiteli, že stačí, řekne-li vaší Panence jednou, klidně a věcně, v čem udělala chybu, aby pochopila, co má napravit. I tak se jí to dotkne víc, než si učitel myslí. Je obdivuhodné, jak děti Panny rády dělají pravidelné i drobné úkoly, pečlivě je upraví do každého detailu, jako by to byly ty nejdůležitější věci na světě. Když se učiteli podaří jejich praktické dovednosti dobře podchytit, získá spolehlivého a obětavého spolupracovníka, který se může dobře uplatnit třeba jako zručný kreslič či pomocník v kabinetě.

Zkuste také, zda by se vaše dítě mohlo uplatnit ve školním divadelním kroužku. Napadlo vás někdy, že se v panenské schopnosti napodobovat druhé a vytvářet různé postavy může skrývat opravdový herecký talent? Je dobré jej rozvíjet, ale pomozte mu napřed, aby překonalo strach, 2e si z něj budou dělat spolužáci legraci. Tito od malička schopní, tvární lidičkové s vážnou, přátelskou a příjemnou povahou, jsou totiž natolik citliví, že to děti rychle zjistí a trápí je různým pošťuchováním. Trvá-li to delší dobu, a je to někdy i kruté, mohl by se, zvláště panenský hoch, stáhnout do sebe a stát se až podivínským.

Když toto překoná, stává se, že si jej spolužáci pro jeho trpělivost a poctivost často vybírají za mluvčího třídy. Poznali už, že jde-li o věc, pak se nebojí ani ředitele. Řekne-li učitel něco nesprávného (učitelé se také mohou mýlit), tento obvykle tichý a stydlivý žák se bez zaváhání přihlásí a jasně, logicky zdůvodní učitelovu chybu. Zvláště v matematice, fyzice a ostatních exaktních předmětech snadno pozná chybu. Chce totiž znát fakta a dobrat se správné odpovědi na otázku „proč“. Ještě si asi vzpomenete, že už jako malý se neustále vyptával a jen tak lecjaká odpověď jej neuspokojila. Ted‘ ji hledá hlavně v knihách a uvažuje nad tím tak dlouho, dokud se nedostane k jádru věci.

Někdy mu to trvá déle, jako by měl pomalejší uvažování. To proto, že si musí své myšlenky napřed pečlivě uspořádat, než je vysloví. Jindy zase o věci dlouze hovoří a přitom si ji ujasňuje – dobírá se její jasné podoby. Takto ovlivňuje panenský zemský živel jeho myšlení – vnitřní vzduch. Pro realistickou Pannu jsou výhodné praktické stavebnice, šitíčka a podobné výchovné hračky, které jí toto dobírání usnadňují. Určitě už jste zjistili, jak moc potřebuje o všem, co činí, co ji zajímá, hovořit. Proto je vhodné dětem narozeným v tomto znamení co nejčastěji předčítat. Patrně nebudou mít velký zájem o pohádky, raději budou chtít slyšet poučné příběhy či cestopisné knížky. Čtěte jim však i pohádky, které rozvíjejí jejich fantazii. Potřebují totiž pěstovat představivost, která jim pomáhá odpoutat se od země, od detailů a maličkostí, na kterých obvykle ulpívají. A hodně, hodné si s nimi o tom povídejte.

Teď už asi chápete, jak důležitou součástí jejich života je vzdělání. Můžete-li, dopřejte jim, aby získaly potřebné informace, které jim pomáhají porozumět světu. Nedostává-li se jim patřičného vzdělání, mohou se z nich stát nešťastní nespokojenci, které trápí, 2e vědí méně než ostatní. Tak si vytváří pocit méněcennosti, který je uzavírá do jejich omezené samoty.

Nezapomínejte také na jejich velikou vnímavost a citlivost, která v nich vytváří velkou potřebu city nasytit. Často je však neumí dát najevo. A tak mnozí rodiče ani nevědí, jak hluboce jejich panenské dítě touží po přitulení a pohlazení, po laskavém fyzickém doteku. Díky své vytříbené vnímavosti cítí, že právě spěcháte, že nemáte čas, jste napjatí, máte různé problémy, a proto zřejmě nemáte chuť se s nimi teď mazlit. Právě tato vnímavost je vzdaluje od fyzického kontaktu s vámi. Vám se zdají plachými a stydlivými, protože neumí dát prostou srdečnou pusu. Prosím vás, pomožte jim v tom. Neumí to proto, že jste je to nenaučili způsobem, který je pro ně přijatelný. Nedokáží překonat váš odstup. Najděte si čas na to být skutečně s nimi, ale nesmíte mít pocit, že to děláte z povinnosti. To by poznaly a stáhly se. Přistupujte k nim jemné a učte je fyzickým dotekům jen tak nenápadně, letmo, až zjistíte, že jim je to příjemné. Potom si je přitulte a hlaďte co nejčastěji. Nenechte se odradit tím, že to vždycky nesnesou a vyvléknou se z obětí. Hluboko v sobě touží po projevech lásky, avšak váš projev může být pro ně příliš silný, hrubý, náhlý, nečekaný a oni potřebují víc času, než se mu budou schopni otevřít. Zkoušejte to, hledejte způsob, který jim bude příjemný. Tak jim pomůžete, aby se naučili tuto touhu nasytit, a tak najít jistotu v sobě. Kdyby přetrvávala jejich nezvládnutá ostýchavost, mohla by později silně ovlivnit jejich budoucí vztahy.

Stává se, že velmi hezká a bystrá dívka či hoch narození v Panně nevěří, že mohou být pro druhé zajímaví. Potřebují být mnohokrát ujišťováni, že jejich neprůbojné způsoby chování mohou být stejně působivé, jako chování jejich aktivnějších a více se prosazujících přátel. Děti narozené ve znamení Panny potřebují od vás hodně povzbuzování a pochval, aby získaly dostatečný pocit sebedůvěry. Nemějte obavy, že je tím zhýčkáte. Jsou dostatečně sebekritičtí na to, aby se staly domýšlivými. Spíš jim hrozí nebezpečí z pocitu méněcennosti, který mohou zakrývat jakousi plachou nadřazeností. Nyní, když to víte, určitě už nebudete skoupí na upřímné dávky pochvaly a poklepání po rameni, i na něžná objetí či polibky. Potřebují jich dostatek v každodenních dávkách, stejné jako minerály a vitamíny v ovoci a zelenině, včetně dlouhé vlákniny, která zlepšuje jejich trávení.

Až se vaše Panna začne zajímat o druhé pohlaví, je lepší dělat, 2e o tom ani nevíte. Hlavně si prosím vás nedělejte legraci z toho ušatého a nohatého kamaráda vaší dcery. Vždyť víte, že vše, i své začínající partnerské vztahy, berou Panny smrtelně vážně. Zlehčování, nebo kritika partnerů by mohly u vašich panenských mláďat způsobit trvalé citové poranění. Přílišné sledování chlapcových schůzek, by jej mohlo natolik znejistit, že by mohl skončit jako starý mládenec. Stejně nesnadno jako fyzický dotek přijímá Panna blízký vztah, který by mohl vyústit v manželství.

Je totiž příliš náročná na čistotu vztahu, který může být díky tomu dlouhou dobu platonický. Své Panence na této neschůdné cestě nejlépe pomůžete chápajícím mlčením.

Citová zranění v dospívání i v dospělosti mohou způsobit, že se bude raději vyhýbat blízkým osobním kontaktům, i doma, a bude se utíkat do své práce. Připravte se také na to, že až dítě Panna povyroste, bude mít mnoho přesných návyků, například: vstávání v určitou dobu, cvičení či ranní trénink, skladbu snídaně, místo, kde bude mít pečlivě uspořádané věci na ráno a bude mu moc vadit, budete-li chtít s něčím z toho pohnout. Také bude požadovat, abyste nerušili jeho soukromí. Potřebuje mít svůj vlastní prostor a klid, nebo alespoň koutek, kam si může zalézt a být alespoň na chvíli samo. Jeho přecitlivělá nervová soustava se často potřebuje odtáhnout od okolních vlivů, oddechnout si, uvolnit se. Učte ho od malička relaxovat, zakupte mu relaxační pásky a hlavně mu na to dejte prostor i čas. Přispěje to významně k jeho lepší zdravotní kondici i náladě. Jestliže mu budete neustále narušovat jeho rozvrh, pak narušíte celou jeho osobnost.

Zdá se vám, že od vás potřebuje příliš mnoho ohledů? Rodiče, kteří mají podobnou mentalitu, nebo kteří budou rádi, že alespoň někdo z rodiny je schopen udržet trochu pořádku, budou svému dítěti Panně za to vděčni. Vždyť je úplným pokladem pro rodinu. Dřív než jiné děti prokáže smysl pro odpovědnost, bude mít porozumění pro matčiny bolesti hlavy i otcovy finanční potíže. Bude se proto snažit o Bobry“ prospěch, pomáhat doma, vydělávat si a dobře hospodařit se svým kapesným.

Tyto vlastnosti snad budou dostatečným důvodem, abyste své Panence odpustili její časté kritizování členů rodiny i sousedů, které však bude překvapivě vystihovat jejich chyby. Ona to přeci nedělá, aby někomu ubližovala, jen se potřebuje podělit o své poznání, kterého se tak pracně dobrala. Teď vám je musí sdělit, aby vám pomohla zlepšit to, co děláte špatně, a tak vám to pěkně do detailů vysvětlí. Domnívá se, že vše, co nahlédla, je skutečná pravda pravdoucí a vůbec si nevšimne, že tím může ublížit. Je tak vtažena do věci samé, že jí přitom uniká vztah k onomu člověku. Bude proto třeba, abyste od malička vedli své Panenky k tomu, že jejich náhled nemusí být přijatelný pro všechny. A že je třeba vůči druhým určité ohleduplnosti a taktnosti, která někdy Pannám chybí. Často to bývá důvod, proč se vzdalují od druhých a stávají se samotáři přesto, že jinak dokáží být ve společnosti velmi milí a laskaví a po společnosti velice touží.

Chcete-li Pannu naučit ohleduplnosti a fyzickým kontaktům, pořiďte jí zvířátko – ne velké, spíš na mazlení. To jí pomůže, aby se zcela přirozeně naučila mít ráda tím, že bude pečovat o bezbranného tvorečka. Určitě také budou vašeho chlapce Pannu fascinovat mravenci a jejich perfektně organizovaný život v mraveništi. Dovolte mu trávit u něj mnoho hodin, i když jste původně plánovali turistický výlet či koupání u rybníka. Sledování těchto drobných tvorečků rozvíjí jeho zvídavost i její propojení s praktickým uplatněním. Jednou se možná bude zabývat ještě menšími částečkami, které jej tak lákají, třeba jako jaderný fyzik či mikrobiolog.

Vzpomeňte si, jaké je to šikovné a milé dítě, až zase bude dělat povyk kolem vašeho vaření a bude požadovat, abyste mu tolik nemastila brambory, či nedávala pečenou husu plavoucí v sádle, po které mu bývá obvykle špatně. Nebo, aby v kakau neplavaly škraloupy, v polévce žmolky a vůbec, abyste tolik nekořenila a vařila více zeleniny! (Vím, může to být pro vás těžké, zvláště jste-li narozená v ohnivém znamení a máte ráda hodně kořeněná masa.) Chápu, že budete mít chuť mu hodit na hlavu tu omáčku, ze které opět kvůli němu vyndaváte koření (uvařte mu místo toho zeleninu jako přílohu jen pro něj a budete všichni spokojeni). Podobně vám asi bude stoupat adrenalin, když si zase odmítne obléct košili, kterou jste právě vyžehlila, jen proto, že jsou na ní dva malé záhyby. I přesto pro vás bude po většinu času potěšením.

Zaposloucháte-li se do jeho výroků, možná si řeknete: „Kam na to to dítě chodí, vždyť jeho nápad mohu klidně použít“. Jako by mělo zcela vyzrálý praktický rozum. Ale nedělejte si z něj prosím kvůli tomu legraci, ani trochu. Malá Panna se velmi usilovné snaží vyhovět vám, i když přesně neví, co od ní chcete. Řekněte jí to jasně a nemluvte s ní v hádankách. Těm nerozumí. Dá jí příliš práce, než přijde na to, že jde o žert.

Pomáhejte jí trpělivě odlehčit její usilovné, příliš realistické přemýšlení a rozvíjejte v ní představivost -její vnitřní vzduch, který odlehčí její zemitou tíži a pomůže jí vzlétnout do říše fantazie, která by v ní mohla zakrnět. Nebojte se, že byste kazila její povahu, budete-li si s ní od malička hrát a přitom vytvářet kouzelné představy a rozvíjet její sny, na které si někdy nedovolí ani pomyslet. Potěšíte tak a rozehřejete srdce malé Panny, a tím přispějete k její duševní rovnováze.

Je to cesta, kterou by se měla dát až dospěje, aby se naučila povznášet od maličkostí k vyšším ideálům, ze kterých získá nadhled a osvobodí se od svých malicherností. Vždyť i Panna má svou hvězdu, ke které posílá svá tajná přání. Přečtěte jí Malého prince a popovídejte si s ní o něm. Bude se k němu vracet a možná, že vzpomínky na tyto kouzelné chvíle zabrání, aby byla jednou v pozdějších letech osamocená.

Zdroj: Jak vychovávat děti podle hvězd, Marie Svobodová

Advertisements
Příspěvek byl publikován v rubrice Uncategorized. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

21 responses to “Jak vychovávat děti ve znamení Panny

 1. Máme doma dvě malé panny zároveň a každá je úplně jiná 🙂 Ale zavřenou pusinku a zároveň kouzelný úsměv při krmení známe už dobře 🙂 Jsem ráda že vím, co nás čeká dál…

  • No já to mám pěkně seřazené, lev, panna, váhy 😀 ale to je jedno, i kdyby děti byly všechny v jednom znamení, stejně by bylo každé jiné ne…

   • podle mě určitě. Měli jsme doma maglajz – každý jiné znamení – a museli jsme se srovnat 😉 Mám srovnání – dvě lvíčata – nebe a dudy. Ačkoli ty „základy“ (občas zařve a lehne 😀 ) stejné.

 2. Díky! Obě moje děti jsou panny. Na Jiniora sedí ta potřeba rituálů, čistota – nikdy nebyl bosky na pískovišti, atd. Ale že by byl klidný..? 🙂 jo a mele pořád, to taky sedí :-)))) jdu si vytisknout čtení ke snídani. Díky!

 3. No tak hned úvod na naši Pannu nesedí, to dítě se upatlá, kde může, fakt ale je, že jí to vadí (tedy to co vidí), takže se převlíká. že má špinavou pusu třeba, to nevidí, tak jí to neva – a že se umí zaprasit snad i suchým rohlíkem 🙂 S pořádkem to má jak co, bordelit umí hezky, ale některé věci prostě musí být dokonale srovnané, přes to vlak nejede. Teď si uvědomuju, že ona uklízí svoje území, srovnaná postel a stůl a bordelí všude jinde 🙂
  Jinak jsem si ještě vzpomněla na svoji kamarádku Pannu, s kterou jsme často jezdili na čundry, nebyla líná jít kilometry denně za sprchou a všechno si neustále přepírala, narozíl od nás líných čuňat 😀

 4. Tak to jsem zvědavá, jaké budeš mít zkušenosti. Já mám sestru Pannu a z mého volnomyšlenkářského, rozevlátého bordelářského úhlu pohledu je tedy uklízecí maniak :-))))))) Také je z ní ten právník, co se zabývá těmi přízemními katastry, zatímco já tedy lítám někde úplně jinde 🙂

  • Já mám bráchu v panně… O sedm let mladšího.. Obecně jsou na mě panny hodně organizované a uspořádané, protipól mého chaosu… No asi jsem to potřebovala 😀

   • Tak to máme hodně podobně, já chaot neskutečný, s Pannou… no musím jim přicházet na chuť 🙂 Ale stejnak, mám kolegu, který je jen o den vedle narozený, takže taky Váha a to je tak neskutečný pedant a puntičkář – ten měl tendence rovnat šuplíky i nám ostatním 😀

 5. Astrologie, geologie, archeologie, theologie a ještě spoustu „logií„ mě v životě dobře pobavilo, někdy i něčemu naučilo, že bych z některé usoudila, že mohou ovlivnit můj život a jeho běh, mě ani ve snu nikdy nenapadlo? Že by vzdálený Merkur mohl PANNU připravit o panenství a že by můj střelec trefil mé lví srdce kdysi?
  Pohádky jsou pro ty, co hledají berličky a musí si zdůvodnit to, co se děje dobře nebo špatně, vypořádat se s okolnostmi, nás většinou nenaučí hvězdy ale okolnosti samé.
  Moc zdravím Sedmikrásko a obdivuji vitalitu, když si vzpomenu na svou životní dráhu, pár dnů po porodu? Úžasné, velkolepé, pro mě nepochopitelné, umírala jsem ještě tři týdny po porodu a ty píšeš, při třech dětech, ty nebudeš LEV, ty jsi tygr?

  • Mě ty Logie baví 🙂 I grafologie a psychologie a sociologie a vůbec co se poznání člověka a společnosti týká…
   Já jsem váhy a kůň v čínském horoskopu. Po prvním porodu císařem jsem byla taky 4 týdny vyřízená… Po druhé to bylo lepší, přestože komplikované a dost mě dr.pak šil a teď to byla pohoda 🙂 navíc musím fungovat…

 6. Zajímavý článek, naše Panenka má skoro měsíc, tak jsem zvědavá, co z ní vyroste 🙂 Už tatínek, i když beran, je puřádkumilovný puntičkář, tak snad mě ti dva nepřeválcujou 😀

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit / Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit / Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit / Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit / Změnit )

Připojování k %s